Traité : ,

Kilaïm 6:9

Vous pouvez dédicacer cette Michna pour la réfoua chléma,
la réussite ou à la mémoire d'un proche.
הַפֶּרַח הַיּוֹצֵא מִן הֶעָרִיס, רוֹאִין אוֹתוֹ כְּאִלּוּ מְטֻטֶּלֶת תְּלוּיָה בוֹ, כְּנֶגְדּוֹ אָסוּר. וְכֵן בְּדָלִית. הַמּוֹתֵחַ זְמוֹרָה מֵאִילָן לְאִילָן, תַּחְתֶּיהָ אָסוּר. סִפְּקָהּ בְּחֶבֶל אוֹ בְגֶמִי, תַּחַת הַסִּפּוּק מֻתָּר. עֲשָׂאָהּ כְּדֵי שֶׁיְּהַלֵּךְ עָלָיו הֶחָדָשׁ, אָסוּר:

Berakhot 4:6

Péa 1:2

Péa 5:1

Péa 8:7

Demai 5:9

Chévi’it 1:3

Chévi’it 4:7

Chévi’it 8:6

Kilaïm 1:9

Kilaïm 5:8

Kilaïm 9:6

Teroumot 4:4

Teroumot 8:1

Teroumot 11:2

Maasserot 3:9

Berakhot 6:6

Péa 2:7

Péa 6:5

Demai 3:1

Demai 6:9

Chévi’it 2:4

Chévi’it 5:7

Chévi’it 9:7

Kilaïm 2:10

Kilaïm 6:8

Teroumot 1:7

Teroumot 5:2

Teroumot 8:12

Maasserot 1:3

Maasserot 5:3

Berakhot 2:6

Berakhot 8:5

Péa 4:2

Péa 7:5

Demai 4:6

Demai 7:3

Chévi’it 3:5

Chévi’it 7:4

Chévi’it 10:8

Kilaïm 4:4

Kilaïm 8:3

Teroumot 3:3

Teroumot 6:5

Teroumot 10:4

Maasserot 2:7

Berakhot 4:7

Péa 1:3

Péa 5:2

Péa 8:8

Demai 5:10

Chévi’it 1:2

Chévi’it 4:6

Chévi’it 8:7

Kilaïm 2:1

Kilaïm 5:5

Kilaïm 9:8

Teroumot 4:6

Teroumot 8:2

Teroumot 11:3

Maasserot 3:8

Berakhot 1:1

Berakhot 6:7

Péa 2:8

Péa 6:6

Demai 3:2

Berakhot 5:2

Chévi’it 2:6

Chévi’it 5:9

Chévi’it 9:6

Kilaïm 3:1

Kilaïm 7:1

Teroumot 1:10

Teroumot 5:4

Teroumot 9:1

Maasserot 1:4

Maasserot 5:5

Berakhot 2:7

Berakhot 8:6

Péa 4:3

Péa 7:6

Demai 4:7

Demai 7:4

Chévi’it 3:8

Chévi’it 7:3

Chévi’it 10:9

Kilaïm 4:5

Kilaïm 8:4

Teroumot 3:4

Teroumot 6:4

Teroumot 10:5

Maasserot 2:6

Berakhot 5:1

Péa 1:4

Péa 5:3

Demai 1:1

Demai 5:11

Chévi’it 1:4

Chévi’it 4:9

Chévi’it 8:8

Kilaïm 2:2

Kilaïm 5:6

Kilaïm 9:10

Teroumot 4:5

Teroumot 8:3

Teroumot 11:4

Maasserot 3:10

Berakhot 1:2

Berakhot 6:8

Péa 3:1

Péa 6:7

Demai 3:3

Péa 5:5

Chévi’it 2:8

Chévi’it 5:8

Chévi’it 9:8

Kilaïm 3:2

Kilaïm 7:2

Teroumot 1:9

Teroumot 5:3

Teroumot 9:2

Maasserot 1:6

Maasserot 5:4

Berakhot 3:4

Berakhot 8:7

Péa 4:4

Péa 7:7

Demai 5:1

Demai 7:5

Chévi’it 3:7

Chévi’it 7:6

Kilaïm 1:1

Kilaïm 4:6

Kilaïm 8:5

Teroumot 3:5

Teroumot 6:6

Teroumot 10:6

Maasserot 2:8

Berakhot 5:3

Péa 1:5

Péa 5:4

Demai 1:2

Demai 6:1

Chévi’it 1:6

Chévi’it 4:8

Chévi’it 8:9

Kilaïm 2:3

Kilaïm 5:7

Kilaïm 9:9

Teroumot 4:7

Teroumot 8:4

Teroumot 11:5

Maasserot 4:1

Berakhot 1:3

Berakhot 7:1

Péa 3:2

Péa 6:8

Demai 3:4

Péa 8:9

Chévi’it 2:7

Chévi’it 6:1

Chévi’it 9:9

Kilaïm 3:3

Kilaïm 7:3

Teroumot 2:1

Teroumot 5:5

Teroumot 9:3

Maasserot 1:5

Maasserot 5:7

Berakhot 3:5

Berakhot 8:8

Péa 4:5

Péa 7:8

Demai 5:2

Demai 7:6

Chévi’it 3:10

Chévi’it 7:5

Kilaïm 1:2

Kilaïm 4:7

Kilaïm 8:6

Teroumot 3:6

Teroumot 7:1

Teroumot 10:8

Maasserot 3:1

Berakhot 5:4

Péa 1:6

Péa 5:6

Demai 1:3

Demai 6:2

Chévi’it 1:5

Chévi’it 4:10

Chévi’it 8:10

Kilaïm 2:4

Kilaïm 6:1

Teroumot 1:1

Teroumot 4:9

Teroumot 8:5

Teroumot 11:6

Maasserot 4:2

Berakhot 1:4

Berakhot 7:2

Aller au contenu principal
La michna

GRATUIT
VOIR